Monday, January 12, 2015

扁鵲難經: 三難

三難曰:脈有太過,有不及,有陰陽相乘,有覆有溢,有關有格,何謂也?

然:關之前者,陽之動,脈當見九分而浮。
  過者,法曰太過;減者,法曰不及。
  遂上魚為溢,為外關內格,此陰乘之脈也。

  關以後者,陰之動也,脈當見一寸而沉。
  過者,法曰太過;減者,法曰不及。
  遂入尺為覆,為內關外格,此陽乘之脈也。

  故曰覆溢,是其真藏之脈,人不病而死也。

No comments:

Post a Comment